Les fites són muntets de pedres que ens trobam per la muntanya i que ens indiquen el camí a seguir. Com més grans són les pedres i com més altes les fites, més resistents són al pas del temps i més visibles de lluny. Així a la vida com es fa en la muntanya!