Presentació ELS CAMINS DE PALMA (Volum segon) a Sa Indioteria