La Llengua camina: Raval de Mar (Palma)

«La llengua camina» és una iniciativa que pretén crear espais de socialització en què participin catalanoparlants i persones que volen practicar la llengua catalana. Amb aquesta finalitat, hem organitzat una […]