La volta dels tres santuaris

LLOC I HORA DE TROBADA: A les 10h davant Ocimax, Palma.